Huisregels in het trefpunt de Elleboog

Deze huisregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat het trefpunt voor iedereen aantrekkelijk blijft.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik, dan kunt u contact opnemen met het gastteam of bestuur van de stichting de Elleboog.


Toegang

Trefpunt de Elleboog is alleen toegankelijk voor bezoekers en deelnemers aan de activiteiten en voor de medewerkers ten dienste van de stichting de Elleboog.


Gebruik van de ruimte

  • De gehuurde ruimte dient opgeruimt achtergelaten te worden en de tafels en stoelen dienen weer in de oorsprokelijke opstelling terug geplaatst te worden.
  • De gebruiker mag geen etenswaren of eigen koffie, thee of andere danken meenemen in de gehuurde ruimte.
  • De laatste huurder van de zorgt ervoor dat de ramen bij vertrek dicht zijn.


Consumpties

Consumpties kunnen tegen betaling aan de bar worden gekocht. De consumpties dienen in het trefpunt genuttigd te worden.


Algemene regels

  • Roken is niet toegestaan
  • Het aansteken van kaarsen en/of andere vormen, is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

De stichting de Elleboog stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verloren en/of gestolen
eigendommen van de gebruikers, bezoekers en medewerkers, die verband houdt met het gebruik.
Toegebrachte schade aan het gebouw of inventaris dient direct gemeld te worden bij het gastteam of het bestuur van de stichting de Elleboog

pinnen ja graag